roibot-banner

Konkurs dla twórczych rozwiązań z zakresu automatyzacji

sponsorowany przez igus®

Szukamy istniejącej aplikacji w Państwa firmie, z zakresu automatyzacji, która wykorzystuje komponenty z obszaru Ekonomicznej Automatyzacji igus® lub pojedynczych osi drylin®. Niezależne jury, złożone z producentów oraz ekspertów w dziedzinie prowadzenia badań i prasy specjalistycznej, oceni wszystkie zgłoszenia. Przełomowe innowacje, udoskonalenia techniczne i usprawnienia procesów prowadzą do uzyskania wyższego wyniku.

Dlatego prosimy upewnić się, że uwidoczniony jest w zgłoszeniu sposób w jaki Państwa rozwiązanie optymalizuje proces automatyzacji, oszczędza koszty i zwiększa wydajność w Państwa firmie.

Roibot_Award_CMYK.TIF